PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHUYỂN PHÁT

KHÁCH HÀNG

Một trong những “Công ty Tài chính tiêu dùng tốt nhất Đông Nam Á” năm 2018

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Tự động hóa quy trình phân bổ hợp đồng đến đối tác

Quản lý dễ dàng nhờ hệ thống báo cáo theo thời gian thực

Giao hợp đồng tín dụng đến khách hàng nhanh chóng, chính xác

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Bộ phận phía sau văn phòng:
Phân bổ hợp đồng cho các đối tác chuyển phát
Theo dõi trạng thái hợp đồng
Xét duyệt hồ sơ khách hàng
Báo cáo theo thời gian thực
Đối tác giao nhận:
Nhận thông tin hợp đồng
Cập nhật trạng thái chuyển phát của hợp đồng
Upload file quét các hợp đồng đã ký lên hệ thống