PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU THẬP HỒ SƠ

KHÁCH HÀNG

Công ty tài chính có tốc độ tăng trưởng tốt nhất Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Quản lý hiệu quả đội ngũ nhân viên giao nhận

Thu thập hồ sơ vay nhanh chóng

Bảo mật thông tin và dữ liệu

CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Ứng dụng web (dành cho Bộ phận Quản lý):
Phân bổ thông tin hồ sơ khách hàng cho nhân viên thu thập hồ sơ vay
Giám sát và quản lý tình trạng hồ sơ, nhân viên thu thập hồ sơ
Báo cáo
Ứng dụng điện thoại (dành cho nhân viên thu thập hồ sơ):
Nhận thông tin hồ sơ
Chụp và tải hồ sơ tín dụng đã thu thập lên hệ thống
Theo dõi hồ sơ