IN ẤN VÀ CHUYỂN PHÁT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

KHÁCH HÀNG

Một trong những Công ty bảo hiểm nhân thọ với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Rút ngắn thời gian in ấn, giao nhận hợp đồng bảo hiểm

Tăng cường tính minh bạch, chính xác của công tác tư vấn và bán hàng

Dễ dàng mở rộng mạng lưới khách hàng và kênh bán hàng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

In ấn và đóng gói hợp đồng bảo hiểm (bao gồm thẻ y tế)
Bàn giao bì thư chứa hợp đồng cho đơn vị giao nhận
Quản lý tiến độ giao nhận hợp đồng
Báo cáo kết quả chuyển phát

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Trang web giám sát

Giám sát toàn bộ quy trình theo thời gian thực

02

Công nghệ mã vạch

Đảm bảo tính chính xác của hợp đồng bảo hiểm

03

Giao diện lập trình ứng dụng API

Truyền dữ liệu chính xác và bảo mật