IN ẤN VÀ QUẢN LÝ CHUYỂN PHÁT HỢP ĐỒNG THẺ TÍN DỤNG

KHÁCH HÀNG

Một trong những công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Rút ngắn thời gian in ấn và giao hồ sơ đến khách hàng

Mở rộng mạng lưới và quản lý hiệu quả các đối tác giao nhận

Quản lý tập trung toàn bộ quá trình in ấn và giao nhận

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

In ấn và đóng gói hợp đồng thẻ tín dụng
Bàn giao bì thư chứa hợp đồng cho các đơn vị giao nhận
Nhận ảnh chụp của hợp đồng đã có chữ ký và tải lên hệ thống khách hàng

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Chương trình tự động điền thông tin hợp đồng

Tiết kiệm thời gian

02

Công nghệ mã vạch

Đảm bảo tính chính xác của hồ sơ

03

Trang web giám sát

Kiểm soát toàn bộ quy trình theo thời gian thực