NHẬP THÔNG TIN HỒ SƠ TÍN DỤNG

KHÁCH HÀNG

Một trong những Công ty Tài chính tiêu dùng lớn nhất tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Đảm bảo quá trình vận hành của khách hàng ổn định

Hỗ trợ quá trình thẩm định diễn ra nhanh chóng

Tối ưu hóa thời gian, nguồn lực

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Nhận hình ảnh hồ sơ tín dụng qua ứng dụng điện thoại/web
Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tín dụng trước khi nhập liệu
Nhập thông tin hồ sơ lên hệ thống khách hàng
Kiểm soát chất lượng dữ liệu nhập
Bàn giao dữ liệu nhập cho khách hàng

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Ứng dụng điện thoại di động/Ứng dụng web

Hỗ trợ chụp và tải hồ sơ lên hệ thống nhanh chóng

02

Trang web giám sát

Theo dõi tình trạng hồ sơ theo thời gian thực

03

Phương pháp nhập hai lần độc lập

Tự động so sánh kết quả, đảm bảo dữ liệu chính xác