NHẬP THÔNG TIN PHIẾU KHẢO SÁT

KHÁCH HÀNG

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ số hóa tài liệu tại Đức

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Hoàn trả kết quả khảo sát với độ chính xác cao

Xử lý kết quả dễ dàng

Nhanh chóng và tiết kiệm nguồn lực

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Nhận file quét của phiếu khảo sát bằng giao thức truyền file bảo mật
Tự động nhận dạng đánh dấu trên phiếu khảo sát
Nhập thông tin chữ viết tay trên phiếu khảo sát (nếu có)
Kiểm tra dữ liệu sau khi nhận dạng tự động, chỉnh sửa lỗi
Kiểm soát chất lượng của kết quả
Bàn giao dữ liệu cho khách hàng

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Công nghệ OCR

Nhận dạng ký tự tự động nhanh chóng, chính xác

02

Công nghệ OMR

Nhận dạng đánh dấu nhanh chóng, chính xác