SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ

KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp dầu khí hàng đầu tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Cung cấp nguồn tài liệu số chất lượng, dễ dàng tìm kiếm và truy xuất

Thời gian thực hiện nhanh, linh hoạt

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Chuẩn bị tài liệu: Gỡ kim, sắp xếp, phân loại…
Quét tài liệu: quét hàng loạt, quét thủ công
Kiểm tra chất lượng ảnh quét
Nhập chỉ mục & Kết xuất dữ liệu
Bàn giao tài liệu và dữ liệu

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Phần mềm số hóa tự phát triển

Phục vụ công tác số hóa nhanh chóng, chính xác

01

Trang web giám sát

Kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc

02

Máy quét hiện đại, tốc độ quét nhanh

Kodak, Panasonic, Colortrac