THẨM ĐỊNH QUA ĐIỆN THOẠI

KHÁCH HÀNG

Công ty công nghệ tài chính (Fintech) hàng đầu tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ

Tối ưu hóa chi phí nhân sự, vận hành

Thực hiện dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Nhận dữ liệu khách hàng cần thẩm định
Kiểm tra dữ liệu của khách hàng
Tiến hành thẩm định qua điện thoại
Đánh giá dữ liệu và hồ sơ của khách hàng
Ra quyết định cho vay