TƯ VẤN TÀI CHÍNH

KHÁCH HÀNG

Công ty Tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Mở rộng mạng lưới khách hàng

Tăng doanh số hiệu quả

Chuyên nghiệp hóa hoạt động bán hàng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Gọi điện thoại cho khách hàng theo danh sách
Tư vấn về sản phẩm vay
Chốt đơn hàng và theo dõi trạng thái hợp đồng
Hướng dẫn khách hàng thủ tục giải ngân