PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI

KHÁCH HÀNG

Công ty tài chính tiêu dùng đột phá nhất Việt Nam năm 2019

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ vay

Dễ dàng theo dõi và bổ sung thông tin hồ sơ

Tăng hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ỨNG DỤNG

Kiểm tra thông tin tín dụng
Nhập/Chụp hồ sơ vay và upload lên hệ thống nhập liệu
Bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu
Theo dõi tình trạng hồ sơ