XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ HỢP ĐỒNG BẢN CỨNG

KHÁCH HÀNG

Công ty dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Đảm bảo quá trình vận hành ổn định ở mọi số lượng hồ sơ

Truy hồi hồ sơ chính xác, nhanh chóng

Hạn chế thất lạc, đảm bảo hồ sơ toàn vẹn

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Tiếp nhận hồ sơ bản cứng từ đơn vị chuyển phát
Kiểm tra hợp đồng thực nhận với biên bản bàn giao
Kiểm tra, so sánh hợp đồng bản cứng với thông tin trên hệ thống
Đóng thùng và chuyển lưu kho
Truy hồi hợp đồng khi có yêu cầu

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

01

Ứng dụng điện thoại

Tạo biên bản bàn giao, cập nhật trạng thái hợp đồng

02

Trang web giám sát

Quản lý số lượng và trạng thái hợp đồng

03

Công nghệ mã vạch

Kiểm soát hồ sơ chính xác