XỬ LÝ TÀI LIỆU

SÀI GÒN BPO cung cấp dịch vụ xử lý tài liệu hoàn chỉnh, thực hiện đa dạng các công việc liên quan đến tài liệu theo nhu cầu của từng khách hàng.

Dịch vụ Xử lý tài liệu của SÀI GÒN BPO được thực hiện theo quy trình tối ưu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, bảo mật, quy mô và khối lượng.

CÁC LOẠI DỊCH VỤ XỬ LÝ TÀI LIỆU

Xử lý hợp đồng bản cứng
Số hóa tài liệu
Lưu trữ hợp đồng bản cứng

ĐIỂM NỔI BẬT DỊCH VỤ