CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG

Công ty Tài chính hàng đầu tại Việt Nam

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG

Hỗ trợ khách hàng kịp thời, nhanh chóng

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

Tăng hiệu quả vận hành

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Nhận cuộc gọi/gọi điện thoại cho khách hàng theo danh sách
Xác định vấn đề của khách hàng đang gặp phải
Phản hồi/hướng dẫn khách hàng khắc phục vấn đề
Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan
Hỗ trợ khách hàng thủ tục liên quan đến thanh toán, giải ngân